Sisältölaatikko

http://www.siperiankissa.fi/Sibylogo.gif

Ajankohtaista SIBYssä!

UUDET NETTISIVUT TULOSSA VUODEN 2020 LOPPUUN MENNESSÄ!
Näitä sivuja ei tällä hetkellä päivitetä.

Kuvia etusivun Valokeilaan varustettuna kissan tiedoilla (titteli, virallinen nimi, EMS-koodi, omistaja) sähköpostitse webmaster(at)siperiankissa.fi

Testaus suositukset kasvattajille

KASVATUS

Suositus HCM-testauksesta ja testattujen kissojen käytöstä kasvatuksessa
Lähde: Pawpeds  http://www.pawpeds.com/healthprogrammes/recommendations.html
Käännös: Kati Holmsten

Alla olevat suositukset on tehty maine coon –rotua varten. Muilla roduilla saattaisi olla hieman eroja suosituksissa, mutta tällä hetkellä maine coonin suositukset ovat ainoat mitä on käytettävissä. Toivottavasti tulevaisuudessa saadaan enemmän rotukohtaisia suoituksia.

Suositus HCM-testausta varten:
Ensimmäinen testaus tulisi tehdä yhden (1) vuoden iässä ja ennen kuin kissa käytetään jalostukseen. Seuraavat testaukset olisi hyvä tehdä vuosittain yli kolmeen (3) ikävuoteen asti. Sitä seuraava testaus suositellaan tehtäväksi viiden (5) vuoden iässä. Kun on kyseessä kissa, joka on laajalti jalostuskäytössä tai jolla on suurempi riski sairastua (testauksessa rajatapaus=equivocal tai läheinen sukulainen on diagnosoitu HCM-sairaaksi), olisi viisasta testata myös viiden ikävuoden jälkeen, esim. 8-vuotiaana.  Nämä ovat yleisohjeita, mutta jokainen yksittäistapaus tulee miettiä erikseen.

Suositus kasvatusta varten:

Myös seuraavat ohjeet ovat yleispäteviä.

Lähisukulaiset seuraavassa tarkoittavat sisaruksia, vanhempia ja niiden jälkeläisiä.

Normaali sydän:
Kissoja, jotka testauksessa saavat tuloksen terveestä sydämestä eikä kenelläkään lähisukulaisella ole diagnosoitu HCM:ää, voidaan käyttää kasvatukseen tästä näkökulmasta katsottuna.


Diagnosoitu HCM:
Kissoja, joilla on diagnosoitu minkä tahansa asteinen HCM, ei tule käyttää kasvatukseen.


Epäselvä, rajatapaus (equivocal):
Epäselvä tarkoittaa, että jotain sydämessä on testauksen yhteydessä huomattu, joka ei ole aivan normaalia, mutta testauksen aikana ei ole voitu osoittaa, onko kyseessä HCM tai voisiko löydös johtaa HCM:n kehittymiseen vai ei.  Tulos ei siis automaattisesti tarkoita, että kissa sairastuu HCM:ään! Löydös voi johtua johtua muistakin asioista kuten korkea verenpaine, munuaisten vajaatoiminta tai jotain muuta. Löydös voi olla myös normaalia vaihtelua suhteessa raja-arvoihin, kuten esimerkiksi papillaarilihakset voivat olla vähän suuremmat kuin keskivertokissalla. Vain seuraavat testaukset kertovat, onko kyseessä HCM vai ei.


Kissojen kanssa, joiden tulos on epäselvä/rajatapaus, tulisi toimia kasvatuskäytössä seuraavasti:

Nuorempi kuin 2-vuotias: Jos kissa on alle 2-vuotias testaustuloksen ajankohtana, ei ole suositeltavaa käyttää kissaa kasvatukseen. Sen sijaan tulisi odottaa ja tehdä seuraava testaus yli 2-vuotiaana.

2-3 –vuotias: Jos kissa on 2-3 –vuotias testaustuloksen ajankohtana, yksi pentue voidaan suunnitella tehtäväksi, jos välttämätöntä ja jos kissalla ei ennestään ole jälkeläisiä.

Toisella vanhemmista tulee olla terve sydän, eikä lähisukulaisia, joilla on diagnosoitu HCM. Tämän yhdistelmän pentuja ei tule käyttää kasvatukseen toistaiseksi. Kasvatuskielto ko. pennuilla voidaan purkaa, jos korkean sairastumisriskin omaava vanhempi saa jatkossa tulokseksi terve sydän tai on edelleen epäselvä/rajatapaus seuraavan testauksen yhteydessä, kun kissa on vähintään 3-vuotias.

Yli 3-vuotias: Jos kissa on vanhempi kuin 3-vuotias testaustuloksen ajankohtana, kissa voidaan käyttää kasvatukseen, mutta tulee yhdistää vain kissaan, jolla on terve sydän, ja jonka lähisukulaisella ei ole diagnosoitua HCM:ää.

Suositus HCM-diagnosoidun kissan lähisukulaisten käytölle kasvatuksessa:

Kissa, jonka lähisukulaisella on diagnosoitu HCM ja kissalla itsellään on testattu sydän terveeksi alle 2-vuotiaana: Kissaa ei suositella käytettäväksi jalostukseen ennen kuin kissan sydän on testattu uudelleen terveeksi 2 vuoden iässä.

Kissa, jonka lähisukulaisella on diagnosoitu HCM ja kissalla itsellään on testattu sydän terveeksi 2-3 vuoden iässä: Korkeintaan yksi pentue on suositeltavissa, jos kissalla ei ennestään ole jälkeläisiä. Toisella vanhemmista tulee olla terve sydän, eikä lähisukulaisia, joilla on diagnosoitu HCM. Tämän yhdistelmän pentuja ei tule käyttää kasvatukseen toistaiseksi. Kasvatuskielto ko. pennuilla voidaan purkaa, jos korkean sairastumisriskin omaava vanhempi ei edelleenkään osoita merkkejä HCM:stä testauksessa 3-vuotiaana.

Kissa, jonka lähisukulaisella on diagnosoitu HCM ja kissalla itsellään on testattu sydän terveeksi yli 3-vuotiaana: Jos kissa ei edelleenkään osoita testauksen yhteydessä merkkejä HCM:stä yli 3-vuotiaana, kissaa voidaan käyttää kasvatukseen. Kissa tulisi kuitenkin mieluiten yhdistää kissaan, jolla ei ole riskiä sairastua HCM:ään (Ei ole tulosta epäselvä/rajatapaus tai lähisukulaisia, joilla on diagnosoitu HCM).

Jos kissan tulos on epäselvä/rajatapaus ja lähisukulaisella on diagnosoitu HCM, tulee olla erittäin varovainen kasvatussuunnitelmien suhteen.