HCM-testaussuositukset kasvattajille

Suositukset on tehty pääasiassa maine coon-rotua varten. Muilla roduilla saattaisi olla hieman eroavaisuuksia suosituksissa, mutta tämä suositus toimii hyvänä pohjana kaikille roduille. Toivottavasti tulevaisuudessa saadaan enemmän myös rotukohtaisia suosituksia.

Suositus testauksesta

Ensimmäinen testaus tulisi tehdä aikaisintaan yhden (1) vuoden iässä ja ennen kuin kissaa käytetään jalostukseen. Seuraavat testaukset olisi hyvä tehdä vuosittain kolmeen (3) ikävuoteen asti ja sen jälkeen seuraavaksi viiden (5) vuoden iässä. Kun on kyseessä kissa, joka on laajalti jalostuskäytössä tai jolla on suurempi riski sairastua (testauksessa rajatapaus=equivocal tai läheisellä sukulaisella on diagnosoitu HCM), olisi viisasta testata myös viiden ikävuoden jälkeen, esim. 8-vuotiaana. Nämä ovat yleisohjeita, mutta jokainen yksittäistapaus tulee miettiä erikseen.

Suositus kasvatuksesta

Seuraavat suositukset ovat yleispäteviä, mutta jokaista tapausta on kasvattajan mietittävä erikseen.
*) Alla olevissa suosituksissa lähisukulaisella tarkoitetaan sisaruksia, vanhempia ja jälkeläisiä (1. polvessa)

Normaali sydän:
Kissoja, joilla on normaali sydän ja joilla ei ole yhtään HCM-diagnoosia saanutta lähisukulaista*, voidaan käyttää ongelmitta jalostukseen tästä näkökulmasta katsottuna.

Diagnosoitu HCM:
Kissoja, joilla on diagnosoitu HCM, ei tule käyttää jalostukseen.

Epäselvä/rajatapaus (equivocal):
Rajatapaus-tulos tarkoittaa, että sydämessä on ultraäänessä huomattu, ettei kaikki ole aivan normaalia, mutta testauksen aikana ei ole kuitenkaan voitu osoittaa, onko kyseessä HCM tai johtaako havaittu löydös aikanaan HCM:n kehittymiseen vai ei. Tulos ei siis suoraan tarkoita, että kissa tulee sairastumaan HCM:ään. Löydös voi johtua myös muista asioista kuten esim. korkea verenpaine tai munuaisten vajaatoiminta. Löydös voi olla myös normaalivaihtelua suhteessa raja-arvoihin. Vain seuraavat testaukset kertovat, onko kyseessä HCM vai ei.

Kasvatussuositukset, kun tulos epäselvä/rajatapaus (equivocal)

Alle 2-vuotias kissa: Jos kissa on tämän tuloksen saadessaan alle 2-vuotias, kissaa ei suositella käytettäväksi jalostukseen. Seuraava testaus suositellaan tehtäväksi yli 2-vuotiaana.

2-3-vuotias kissa: Jos kissa on 2-3-vuotias testausajankohtana, yksi pentue voidaan suunnitella tehtäväksi, jos välttämätöntä ja jos kissalla ei ole ennestään jälkeläisiä. Toisella vanhemmista tulee olla terve sydän eikä lähisukulaisilla saa olla HCM-diagnoosia.

Tämän yhdistelmän pentuja ei kuitenkaan tule käyttää kasvatuksessa toistaiseksi. Kasvatuskielto ko. pennuilla voidaan purkaa, jos korkean sairastumisriskin omaava vanhempi saa jatkossa diagnoosiksi "terve sydän" tai on edelleen epäselvä/rajatapsu seuraavan testauksen yhteydessä, kun kissa on vähintään 3-vuotias.

Yli 3-vuotias kissa: Jos kissa on yli 3-vuotias testituloksen saadessaan, kissaa voidaan käyttää kasvatukseen, mutta se tulee yhdistää vain kissaan, jolla on terve sydän ja jonka lähisukulaisella ei ole HCM-diagnoosia.

Kasvatussuositukset HCM-diagnosoidun kissan lähisukulaisten käytöstä kasvatuksessa:

Kissa, jolla terve sydän (alle 2-vuotiaana) ja lähisukulaisella HCM: Kissaa ei suositella käytettäväksi jalostukseen ennen kuin kissan sydän on testattu uudelleen terveeksi 2 vuoden iässä.

Kissa, jolla terve sydän (2-3-vuotiaana) ja lähisukulaisella HCM: Korkeintaan yksi pentue, jos kissalla ei ennestään ole jälkeläisiä. Toisella vanhemmista tulee olla terve sydän, eikä lähisukulaisia, joilla on diagnosoitu HCM. Tämän yhdistelmän pentuja ei tule käyttää kasvatukseen toistaiseksi. Kasvatuskielto ko. pennuilla voidaan purkaa, jos korkean sairastumisriskin omaava vanhempi ei edelleenkään osoita merkkejä HCM:stä testauksessa 3-vuotiaana.

Kissa, jolla terve sydän (yli 3-vuotiaana) ja lähisukulaisella HCM: Kissaa voidaan käyttää jalostukseen. Kissa tulisi kuitenkin mieluiten yhdistää kissaan, jolla ei ole tiedossa olevaa riskiä sairastua HCM:ään (= terve sydän eikä lähisukulaisilla HCM-diagnoosia).

Kissan tulos epäselvä/rajatapaus ja lähisukulaisella HCM: Jalostussuunnitelmissa on käytettävä erityistä harkintaa ja varovaisuutta.

Lähteet