Tiedotteet

Sääntömääräinen kevätkokous 18.4.2021

Siperiankissan Ystävät ry
Sääntömääräinen kevätkokous
Paikka: Zoom (pandemiatilanteesta johtuen järjestetään etäyhteydellä)
Aika: sunnuntai 18.4.2021 klo 18.00
Ilmoittaudu kokoukseen sähköpostitse sibyry(at)gmail.com

1. Kokouksen avaus
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Esityslistan hyväksyminen
4. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa
5. Hyväksytään vuoden 2020 toimintakertomus
6. Käsitellään vuoden 2020 tilinpäätös sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta javastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
7. Valitaan Kissaliiton liittokokousedustaja (seuraava liittokokous 16.10.2021)
8. KTO:n tilannepäivitys
9. Ilmoitusasiat ja muut esille nousevat asiat
10. Palkitaan SIBY:n Vuoden kissat 2020

TERVETULOA!

Sääntömääräinen syyskokous 29.11.2020

Siperiankissan Ystävät ry
Sääntömääräinen syyskokous
Paikka: Zoom (pandemiatilanteesta johtuen kokous järjestetään videovälitteisenä)
Aika: sunnuntai 29.11.2020 klo 18.00

Ilmoittaudu kokoukseen sähköpostilla sibyry(at)gmail.com, niin saat
kokouslinkin sähköpostiisi. Kokouslinkki lähetetään automaattisesti yhdistyksen
hallitukselle ja hallituksen varajäsenille.

Jos et pääse osallistumaan kokoukseen, mutta olisit halukas toimimaan hallituksen jäsenenä/varajäsenenä, tai esimerkiksi yhdistyksen toiminnantarkastajana ensi toimintavuonna, ilmoita halukkuudestasi sähköpostilla sibyry(at)gmail.com.

1. Kokouksen avaus
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
4. Esityslistan hyväksyminen
5. Valitaan hallituksen puheenjohtaja toimivuodelle 2021
6. Valitaan muut hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet
7. Valitaan toiminnantarkastajat ja heille varamiehet
8. Määrätään jäsenmaksujen suuruus seuraavalle toimintavuodelle
9. Vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavalla toimintavuodelle
10. Vahvistetaan tulo- ja menoarvio seuraavalle toimintavuodelle
11. Käsitellään muut hallituksen tai jäsenten ehdottamat asiat
12. Kokouksen päättäminen

TERVETULOA