SIBY:n vastuullisen kasvatuksen ja pentuvälityksen säännöt

  • Siperiankissan Ystävät ry on tehnyt yhteistyösopimuksen Suomen Kissaliiton kanssa, joten SIBY ry:n jäsenkasvattajalla on oltava FIFén hyväksymä kasvattajanimi ja pennut on rekisteröitävä FIFéen. Kasvattajan on noudatettava Kissaliiton kasvatusohjesääntöjä.
  • SIBY ry:n kasvattaja käyttää kasvatuksessaan ainoastaan testattuja kissoja. Vähimmäisvaatimuksena on verikokeet (Felv, Fiv) ja sydänultraus kaikilta jalostuskissoilta. Yhdistys suosittelee vahvasti myös munuaisultrausta. Ainoa hyväksyttävä poikkeus näistä testaussuosituksista on eläinlääkärin suosituksesta nuorena tehtävä astutus terveydellisistä syistä. Tässäkin tapauksessa kissat (pentueen vanhemmat) tulisi testata viimeistään ennen pentujen luovutusta.
  • SIBY ry:n pentuvälitykseen (Facebook-ryhmä, kotisivut) ei hyväksytä testaamattomien kissojen pentuja.
  • Vastuullinen uroksen omistaja ei anna urostaan siitoskäyttöön testaamattomana eikä testaamattomille naaraille.
  • Mikä tahansa pentujen teettäminen ei ole kasvattamista vaan kasvattaminen edellyttää perehtymistä rodun taustaan ja historiaan, sukutauluihin ja terveystilanteeseen. Kasvatuksella tulee olla koko rotukantaa palvelevia päämääriä. Esimerkiksi saman yhdistelmän toistaminen ei useinkaan ole järkevää vaan luo herkästi vaikutelman pentujen tehtailusta.
  • Yhdistyksen hallitus valvoo kasvattajajäsentensä kasvatusta ja mikäli se havaitsee kasvattajan toiminnassa jotakin, joka on vastoin yhdistyksen tai Kissaliiton kasvatusperiaatteita tai herättää epäilyjä kasvattajan tarkoitusperistä, on yhdistyksen hallitus oikeutettu poistamaan kasvattajan kasvattajalistalta.