Kasvatuksen tavoiteohjelma - KTO

Siperiankissan ja neva masqueraden ensimmäinen Kasvatuksen tavoiteohjelma valmistui joulukuussa 2022. Se tehtiin yhteistyössä kolmen suomalaisen rotuyhdistyksen (Suomen siperiankissat ry, Siperiankissan ystävät ry, Suomen Neva Masquerade Kissat ry) kanssa. Seuraava päivitys suunnitelmissa 2026.

Kasvatuksen tavoiteohjelma

Mikä on KTO?
Kasvatuksen tavoiteohjelma (KTO) sisältää tietoa mm. rodun ja yhdistyksen historiasta, terveydestä, rodun tilanteesta Suomessa ja maailmalla sekä tavoitteita tulevalle toiminnalle.

Kasvatuksen tavoiteohjelma on tietopaketti rodun ominaisuuksista ja jalostuksesta. Rotukohtainen KTO antaa tietoa rodun ulkonäkö- ja luonneominaisuuksista, terveystilanteesta ja jalostuksesta. Se sisältää yhteisesti päätetyt jalostustavoitteet sekä suositukset jalostuskissoille esimerkiksi terveystarkastusten ja enimmäisjälkeläismäärän suhteen.